Carta cinquantanovena

Extracte de la carta cinquantanovena de n'Agustí Baró, a Cecili Buele
(Rebuda dilluns, 1 de desembre de 2008, 12:35)

Centre Penitenciari de Palma de Mallorca, 24 de novembre de 2008

Apreciat i benvolgut Cil, Bel i apreciats amics:

Avui, a la fi, m'he entrevistat amb l'educador del mòdul; i, si us he de dir la veritat, m'he sentit animat, doncs sembla que les ocupacions que m'han tingut durant aquests dies entretengut, han estat del seu grat i m'ha encoratjat a seguir endavant.

De fet, hem anat plegats a visitar el mòdul 12 on es duu endavant un taller de ceràmica que m'ha sorprès gratament. Així que, endavant ses atxes i el taller d'aprenentatge anirà endavant

També m'ha autoritzat a dur endavant el taller de màscares i titelles amb pasta de paper. Ja us aniré informant.

I, si des de l'exterior, us interessa dar-hi suport, igual no estaria malament que algú fes passes per a fer-ho a través de Drets Humans de Mallorca o/i fins i tot com ja vaig comentar la possibilitat mirar de veure si a la Fundació Deixalles i als Rotaris (Oli) els pogués interessar.

Se'n podria parlar i anar fent passes per a traure'n quelcom de profit per atots de tot plegat.

Bé, com veis tot va prenent per bon camí fins i tot en la conversa amb l'educador hem tocat els temes de la Responsabilitat Civil, la qual obstaculitza l'obtenció de permisos i el tercer grau, i la realització d'estudis d'assistent social que vaig sol·licitar i estic a l'espera de saber noves sobre la meva matriculació a la UNED i si ha estat possible el trasllat d'expedient.

Tot ha resultat positiu, i en breu tindré notícies de la UNED, ell se n'informarà i em farà a saber noves així com també em facilitarà el nº de compte corrent al qual fer arribar ingressos per a satisfer la responsabilitat civil, de la qual cosa refrescaré la memòria perquè em faciliteu des de l'exterior la informació que he de menester per a fer valer la voluntat de satisfacció de la responsabilitat civil esmentada.

Us torno a fer a mans el document que seguidament transcribeixo per tal que el faceu arribar a Francesc Carrion i en el qual se'm notifica la Responsabilitat Civil esmentada:

“Nombre del interno: BARÓ BAULÓ AGUSTÍ
MÓDULO 5
Palma de Mallorca 11/9/2008
NOTIFICACIÓN RESPONSABILIDAD CIVIL
Por la presente se le informa que conforme al artículo 72.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la satisfacción de la Responsabilidad Civil derivada del delito será valorada por la Junta de Tratamiento a todos los efectos.
Aparece en su/s sentencia/s condenatorias las cuantías indemnizatorias siguientes:
EJECUTORIA JUZGADO O TRIBUNAL CUANTÍA
EJ 3444/5 J. PENAL 8 PALMA MALLORCA 10.800 €
EJ 1555/7 “ 7.600 €
A efectos de comprobar su disposición al pago de la responsabilidad civil puede usted realizar un comrpomiso de pago a través de una instancia diciendo que se compromete a pagar y la cantidad que va a pagar y remitiendo a la oficina de tratamiento para ser valorado en la Junta de Tratamiento.
Para los pagos usted debe dirigirse al Juzgado Tribunal a efectos de obtener informació de la cantidad concreta, forma de pago y el Nº DE CUENTA donde debe realizar los pagos.
POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO:
Una vez tenga el nº de cuenta y una vez realizados los pagos puede:
Remitir fotocopia del resguardo de pago a la oficina de tratamineto para que se archive en su protocolo.
También puede pedir a través de instancia cada mes a la oficina de administración que realicen el ingreso a través de su peculio indicándoles la cantidad que quiere ingresar y el nº de cuenta.
Si disfruta de permisos, puede aprovechar el mismo para obtener información y realizar los pagos.
COPIA PARA EL INTERNO”.

Si, com jo, heu llegit bé el document, podreu observar com en el darrer paràgraf la mateixa institució penitenciària, que a hores d'ara m'ha denegat la possibilitat de gaudir el primer permís ordinari, planteja com a possibilitat per a obtenir informació i realitzar pagaments els permisos que el sistema penitenciari contempla en funció del compliment de condemna. A hores d'ara, ja satisfeta la quarta part d'aquesta, em corresponia el primer permís ordinari.
Tot plegat per a seguir llogant cadiretes.

Tanta sort que em demanar ajut, amic Cil, se't va ocórrer redreçar-me confirmació de la tramesa al telèfon/fax 871 93 86 93 d'aquest document que us torno a fer a mans, perquè un altre cop, passats més de 120 dies de captiveri, al meu entendre gratuïts, qui se'n pugui i vulgui fer càrrec d'aquest desgavell que m'ha tocat en sort viure se n'ocupi de fer-me saber el nº de compte corrent al qual s'han de fer arribar les voluntats de pagament sobre les quals pensava ja n'havíem parlat i que sembla ser no ens havíem entès. SOOCOOOORROOCOOO, ASIUILOOOOO! (És una expressió infantívola que al cap i a la fi sols fa que reclamar amb to humorístic auxili).

No dubto de la bona voluntat de tots plegats en dar-me suport i efectivament no deixa de tenir raó l'amic Carrión en dipositar esforços en aturar el que ve al darrere (propera causa); però penso que si alguns dels ingressos que aneu recollint s'empren per fer possible que més prest que tard pugui sortir, mal sia un parell de dies per a poder ajudar una mica a empènyer tots plegat en la mateixa direcció, de segur també deixaríeu de patir gratuïtament quelcom que mai mai hagués desitjat ni desitjo per a ningú.

Bé, ja veis tot plegat va com va, no passa res, sols el temps, i de deixar passar el temps sí que en sé una estona, no em queda altre remei, acceptació, coratge, paciència, optimisme i resistència.

No puc deixar de comentar un altre succeït que té a veure amb el meu company de cel·la, de qui ja us he parlat, el qual manté correspondència amb el Gabinet de Presidència de la nostra comunitat autònoma i adreçant-se al Molt Honorable President Antich amb qui manté una cordial coneixença.

El fet és que aquest setmana s'ha decidit a tornar-li la gratitud d'haver-se interessat amb la seva causa, la qual talment i en escreix molt més rocambolesca que la meva, l'ha conduït a comentar, fent-m'hi present en la tramesa, les dissertacions que feim adesiara sobre les possibilitats i avantatges identitàries que esdevindrien d'obtenir les transferències de l'Estat sobre Institucions Penitenciàries i Policia Autonòmica, com succeeix en altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol com són ara la catalana i la basca.

El company en qüestió és en Javier Castillo Abades, un temps militant d'OIC i company d'aventures de molts coneguts nostres i amics. Quantes causualitats.

Com segueixo aprenent cada dia i més ara de qui trob en el camí i qui recordo amb alegria. Ara que ja sé que la innocència té efectes secundaris.

Fins a la propera, companys.

Salut, coratge i resistència

Agustí