Entrevista amb l'assistent social de la presó de Palma


A mida que van passant els dies, es va aclarint que n'Agustí, com que es troba a la presó, d'ordre d'un jutjat (mentre un altre jutjat ho desconeix!), no s'ha de presentar als Jutjats com indicaven les tres citacions urgents que reberen els seus pares a ca seva , sinó que un agent judicial es fa present al mateix recinte de la presó de Palma per lliurar-li en mà la notificació...

Per si no bastaven tots aquests ensurts, pocs dies abans que es compleixin els tres primers mesos de reclusió de n'Agustí dins la presó (30 de juliol - 30 d'octubre de 2008), sa mare i son pare reben una telefonada de l'assistent social del recinte penitenciari, perquè hi acudeixin l'endemà mateix.

A primera hora del matí s'hi presenten i se'ls explica que la setmana vinent (3-9 de novembre) la Junta Avaluadora ha de mantenir una de les seves reunions habituals. Que podria estudiar la possibilitat de concedir a n'Agustí el primer permís de sortida de la presó, DURANT TRES DIES.

I que per això mateix, fa falta que els seus pares signin un document pel qual es comprometen a acollir-lo a casa seva durant tot aquest temps.

Com és clar, ho fan de molt bon gust!
Cap altra cosa no desitgen que tenir-lo precisament a casa seva.

L'assistent social els fa a saber alguns aspectes que tenen a veure amb la situació complicada que travessa n'Agustí Baró. Atenent la documentació judicial, es tracta d'una persona que, segons sentencia un jutge, NO HA VOLGUT PAGAR allò que deu a la família... I que ha reincidit una vegada i una altra a NO VOLER PAGAR-HO.

En conseqüència, els diu, s'ha d'entendre que fins que n'Agustí no pagui tot aquest deute, i mentre no demostri QUE HO VOL PAGAR TOT, ha de complir la sentència que l'obliga a quedar reclòs dins la presó de Palma...

Mentrestant, se'ls diu, pot anar aconseguint determinats permisos de sortida, com és el cas d'aquest de tres dies que la Junta Avaluadora ha de considerar si li'l concedeix.

Se'ls diu que n'Agustí, en aquest cas, té a favor seu l'avantatge que es tracta de la primera vegada que ingressa a la presó. I que això sempre és considerat com un dels elements atenuants...

En cas que se li concedeixin aquests TRES DIES DE PERMÍS, hauran de transcórrer encara uns dos mesos més, perquè la mateixa Junta Avaluadora es torni a reunir i miri, si ho considera oportú, de concedir-li el segon permís de sortida. En aquest cas podria ser durant SIS DIES...

I així successivament, fins que es vegi convenient atorgar-li el tercer grau... Una situació que arriba quan arriba...

Mentrestant i en paral·lel, el misser F. Carrión s'ha oferit a donar una mà en la tasca, transparent i eficaç, d'anar ingressant quantitats econòmiques voluntàries en un compte corrent a nom de n'Agustí, on fer-hi aportacions individuals per part de les persones que vulguin.Ja se n'hi han fet unes quantes...

Es tracta d'un gest que, d'una banda, pot fer veure al jutge i al fiscal que, havent-hi la voluntat de pagar i no tenint-ne la capacitat per part de n'Agustí, són els amics els que hi fan front, com poden, al deute; i de l'altra, pot contribuir a fer que a la presó n'Agustí també obtengui millores en les condicions de reclusió, de manera que pugui arribar a treballar en algun dels tallers existents i que hi funcionen...

Així, idò, hores d'ara, en complir-se els 90 primers dies d'estada a la presó de Palma, n'Agustí Baró té la possibilitat que la setmana que ve la Junta Avaluadora consideri pertinent concedir-li el primer permís de sortida, durant tres dies.

Si és així, haurem d'aprofitar algun moment d'aquests tres dies per fer-hi tots plegats un bon pa amb oli!