Carta vinticinquena


Extracte de la carta vinticinquena de n'Agustí Baró, a Cil Buele

(rebuda dimecres, 8 d'octubre de 2008, a les 12:30)

Centre Penitenciari de Palma de Mallorca, 4 d'octubre de 2008

Apreciat i benvolgut Cil

Avui m'ha vingut a visitar l'amic i advocat de Drets Humans, Francisco Carrión Orfila. Què de bé que ha vingut a socórrer-me i a dar-me ànims per seguir resistint!

Com et plany i agraesc alhora la tasca i el suport que m'estàs oferint. Evidentment no tots tenim les mateixes destreses pel que fa a l'ús de les noves tecnologies; per la qual cosa i com que l'accés al blog resulta dificultós per a Carrión, t'agrairia que li fessis arribar per fax el document de Responsabilitat Civil que et vaig trametre, per tal que aquest pugui iniciar passes davant del Jutjat.

A més, dir-te, dir-vos, que resulta que la burocràcia d'aquesta institució i el desconeixement d'aquesta m'està perjudicant especialment en aquest meu cas una mica fora del comú i en circumstàncies, sembla ser, novedoses pel que fa a un cas solament econòmic que en els darrers temps s'ha legislat de manera novedosa i especialment perniciosa per als pobres de recursos i de diners.

Em calen els contractes de treball i les voluntats dels empresaris a voler seguir comptant amb la meva col·laboració contractual.

És a dir que si pot o pot qualcú o podeu fer-me arribar els contractes, tant de bo; així com ajudar en Noel i en Francesc Pérez a redactar una voluntat de voler seguir comptant amb mi per a la realització de les tasques que m'ocupaven fins a la data d'entrar en presidi.

Carrión m'ha informat de la necessitat de comptar amb la tutela d'algú a l'exterior. Aquest conduirà els meus pares per aclarir que aquests són els meus tutors, que visc amb ells i m'han de menester. El fet que el treball que realitzo a la xarxa, de manteniment i realització de continguts web, siguin realitzats al meu domicili particular m'ha perjudicat per aconseguir la llibertat condicional.

Tant de bo se m'hagués ocorregut plantejar-me la possibilitat d'acollir-me a qualque programa de fertilització o rehabilitació del que fos. Disculpau el comentari sarcàstic. Emperò un és novell en aquests quefers i se sent discriminat negativament enfront del que va apareixent pels noticiaris.

Recapitulació. Em cal preparar-me per realitzar el recurs a la possibilitat d'obtenir el 3r grau amb contractes i amb tutories. Reivindicant la normalitat de les meves capacitats laborals que m'havien recuperat econòmicament. També fer front a la responsabilitat civil, cosa gairebé impossible si el meu alliberament condicional no es produeix.

Amb data d'avui, dissabte 4 d'octubre, he tramès dues instàncies a l'Educadora amb aquests termes que he intentat explicar. El més probable i desitjable és que la setmana vinent em sigui concedida l'entrevista per a fer-li arribar la documentació.

Tal volta la companya de Joan Mayol, na Dora, o el mateix Carrión o n'Antoni Arbona puguin fer-me arribar la documentació, a ser possible per quadriplicat; ja que cada instància l'he d'entregar per triplicat...

Salut, coratge i resistència.

Sempre vostre aquest humil bandejat

Agustí